loading...
 


– Khi ly hôn, căn nhà của chúng tôi đã thuê của nhà nước có được xem là tài sản chung không hay là tài sản riêng? và chúng tôi phải giải quyết như thế nào?


– Vợ chồngtôi đang làm đơn ra tòa yêu cầu giải quyết ly hôn. Trong thời gian chung sống, chúng tôi có một con gái và khối tài sản chung không đáng kể. Theo thỏa thuận, tôi là người nuôi con, chồng tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng.


– Nhưng còn căn nhà tập thể đang đứng tên thuê của một công ty quản lý – kinh doanh nhà Nhà nước, vợ chồng tôi chưa thỏa thuận được.
– Vậy xin được hỏi, khi tòa án giải quyết ly hôn, căn nhà có được coi là tài sản chung để chia hay không? Chúng tôi phải giải quyết tài sản này như thế nào?

Đăng nhận xét

 
Top