loading...
 

Để có thể đáp ứng được các công việc của một kế toán bán hàng sau khi tốt nghiệp và ra trường em cần phải chuẩn bị cho mình một số kiến thức cơ bản sau đây:

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

Nắm bắt được các kiến thức kế toán cơ bản đã được đào tạo trong quá trình học tập tại nhà trường.
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Biết sử dụng và nắm bắt được các hàm tính toán trong excel
v.v.v

Sau đây mình xin gửi đến các bạn các công việc cần thiết cũng như các vấn đề cần quan tâm của 1 nhân viên kế toán bán hàng
Các công việc của kế toán bán hàng
Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Lập tờ khai hàng hoá mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT
Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
Lập hóa đơn tài chính căn cứ theo hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng đã ký khi đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.
Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn
Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn
Lập ,theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa ,thanh huỷ hóa đơn kịp thời .
Theo dõi, xác nhận và nhắc nhở các khoản tạm ứng nội bộ
Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.
Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.

Các công việc khác của kế toán bán hàng
Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.
Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.
Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

Mẫu chứng từ kế toán bán hàng hay sử dụng
Thẻ quầy hàng
Phiếu thu tiền bán hàng
Bảng kê bán hàng

Công việc hàng ngày
Tư vấn và chăm sóc khách hàng
Tâp hợp hóa đơn bán hàng bao gồm hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán dịch vụ
Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn ( mở sổ giao và ký nhận)
Quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến bán hàng
Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng hóa bán ra
Nhập số liệu hàng bán vào phần mềm bán hàng
Tính thuế GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra
Phân hệ kế toán công nợp phải thu, liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp
Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng

Công việc cuối ngày

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng hóa đã bán, Thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng trong ngày để báo cáo lên cho kế toán tổng hợp
Đối chiếu số lượng xuất tồn kho với thủ kho vào cuối ngày.

Đăng nhận xét

 
Top